Woonboten Coalitie Amsterdam

De Woonboten Coalitie Amsterdam is een samenwerking van de woonbotenverenigingen in Amsterdam. De Woonboten Coalitie Amsterdam zet zich in voor een sterkere positie van bootbewoners in Amsterdam.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 gaan we aan de slag met concrete onderwerpen:

  • Ligplaatszekerheid
  • Recreatie op het water
  • Project Nulmeting: handhaven op ‘excessen’ op het water
  • Baggerwerkzaamheden

Ligplaatszekerheid

Ligplaatszekerheid is een belangrijk punt voor bijna alle bootbewoners. Het raakt namelijk ook de financierbaarheid van je schip of ark.

De Woonboten Coalitie Amsterdam wil een betaalbare ligplaatsregeling, waarbij ligplaatszekerheid voor bootbewoners nu en in de toekomst geregeld is.

Recreatie op het water

Veel bootbewoners genieten, net als andere Amsterdammers, van het water. Helaas is er ook sprake van overlast: te hard varen door rondvaartboten en pleziervaartuigen, geluidsoverlast, rotzooi in en rond het water, zoals afval en wild plassen en zwemsteigers nabij bewoning.

De Woonboten Coalitie Amsterdam wil praktische oplossingen voor recreatie op het water: kleinschalige en buurtgebonden recreatie / uitbreiden aantal kleine zwemsteigers in de stad, op voldoende afstand van bewoning / invoering van eenrichtingsverkeer op smalle doorgangen.

Project Nulmeting: handhaven op ‘excessen’ op het water

Met het project Nulmeting wil de gemeente inventariseren in hoeverre woonboten in Amsterdam voldoen aan de eigen ligplaatsvergunning. Vervolgens gaat de gemeente handhaven op excessen en onveilige situaties.

De Woonboten Coalitie Amsterdam wil een betrouwbare aanpak met goede communicatie.

Baggerwerkzaamheden

Bij het uitbaggeren van doorvaartroutes ontstaan soms problemen. Individuele bootbewoners kunnen letterlijk vast komen te zitten. Overheidsorganisaties verwijzen naar elkaar voor een oplossing.

De Woonboten Coalitie Amsterdam wil een oplossing voor deze problematiek.

Wat kun je doen?

Voor maximale impact hebben we ook jouw hulp nodig!

  1. Heb je een goed idee voor een betere ligplaatsregeling?
  2. Ervaar je overlast door recreatie bij jouw ark of schip?
  3. Ben je of verwacht je aangemerkt te worden als ‘exces’ door de gemeente Amsterdam?
  4. Ervaar je problemen door baggerwerkzaamheden of dreig je in de problemen te komen?

Laat het ons weten op info@woonbootverenigingamsterdam.nl

Samen sterk

De Woonbotencoalitie bestaat uit

Download de flyer