Team

Bestuur

SANDER RUTTEN
Voorzitter

Als watersporter ben ik opgegroeid tussen de weilanden en koeien. Mijn droom was een ‘huis’ aan het water, wat ik heb weten te realiseren met een drijvende woning vermomd als Coaster aan de Levantkade in het Oostelijk Havengebied! Ik werk als zelfstandig consultant in public affairs, strategy & marketing en was vice-voorzitter van Amsterdam Gastvrij. Met al deze ervaring zet ik me in voor de WVA omdat er nu voor de waterbewoners hele belangrijke dossiers spelen als precario, verduurzaming en financiering. Door samenwerking met de vele woonvloten die Amsterdam rijk is en effectieve beïnvloeding van beslissers zie ik kansen om onze gezamenlijke belangen hierin te behartigen en veilig te stellen.

E-mail: sander@woonbootverenigingamsterdam.nl

Telefoon 06-37138234

KEES REUREKAS
Penningmeester

Heeft sinds 1993 een woonboot aan de Oostenburgergracht, sinds 2017 op een nieuwbouw schip, na 5 jaar gesteggel met gemeente Amsterdam, Waternet en de Welstandscommissie

Vaart sinds zijn opleiding aan de Hogere Zeevaartschool Amsterdam begin jaren tachtig door de stad.

Houdt zich bezig met bestuurssecretariaat & IT.
Werkzaam in supply chain management, ambitieus doe-het-zelver.

E-mail: kees@woonbootverenigingamsterdam.nl 

We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris

Profiel Secretaris

  • Bootbewoner die ons gezamenlijke belang wil verdedigen
  • Verantwoordelijk voor interne communicatie van zowel WVA als WCA
  • Verslaglegging (= actie- & besluitenlijst) Bestuursvergadering (maandelijks)
  • Verslaglegging (= presentatie) ALV (4x / jaar)
  • Rapportage stand werkgroepen WCA (4x / jaar)
  • Biedt projectleiders ondersteuning wanneer nodig / projectleider a/i
  • Nauwkeurig & zorgzaam profiel
  • Potentieel opvolger voorzitter
  • Bij voorkeur actief lid andere vereniging binnen WCA
  • Benodigde tijd: halve dag / 1 avond per week

Geïnteresseerd? Mail: sander@woonbootverenigingamsterdam.nl

LAURA PRAT BERTRAMS
Communicatie en Public affairs

Met veel plezier woon ik op de Aqua Libre in de prachtige Oude Houthaven samen met mijn gezin. Wonen op het water is fantastisch en het geeft me een buitengewoon gevoel van vrijheid.

Helaas gaat het wonen op het water gepaard met een onbeschermde status. De onredelijke verdubbeling van de precario door de gemeente is voor mij de directe aanleiding om me in te zetten voor de WVA.

Met mijn jarenlange ervaring op de Stopera wil ik graag de positie van de Amsterdamse bootbewoner verstevigen.

Telefoon: 06 1179 1887
E-mail: laura@woonbootverenigingamsterdam.nl

JANTIEN DE LAAF
Juridische zaken en Projectleider particuliere verhuur

Ik woon inmiddels 30 jaar op een woonboot in Amsterdam. In 2000 verhuisde ik met schip en gezin naar het Oostelijk Havengebied. Daar heb ik samen met andere bewoners de Werkgroep erfpacht en het Zeeburgs Botenoverleg opgezet en geleid. Met deze organisatie gaf ik beleidsadviezen waaronder over het verplaatsingsprotocol.
Als jurist bestuursrecht ben ik inmiddels goed op de hoogte van woonbootzaken. Ik heb zitting gehad in de klankbordgroep Waterwonen waar ook de  Schepen Binnenstad Amsterdam, en de Landelijke Woonboot Organisatie bij betrokken waren.

Ik heb me aangesloten bij de WVA omdat ik hoop dat ik met mijn kennis misschien nog iets kan betekenen voor woonbootbewoners in de stad en wellicht landelijk. Ik hoop op een gezellige organisatie die ook tanden durft te laten zien en haar leden adequaat kan ondersteunen.

E-mail: jantien@woonbootverenigingamsterdam.nl

REINIER TE GROEN
Projectleider Recreatiebeleid water

Wonen op het water in Amsterdam is landelijk wonen met de voordelen van de mooie binnenstad. 

Vanaf het moment dat ik met mijn gezin op water woon, ervaar ik dat er meer rechtszekerheid voor woonboten nodig is. 

Vandaar dat ik samen met de WVA wil opkomen voor de belangen van alle waterbewoners, wil ik bouwen aan duurzaam wonen en zet ik me in voor redelijk beleid en zorgvuldige regelgeving. Want samen staan we sterk.

E-mail: reinier@woonbootverenigingamsterdam.nl

MICHEL GROEN
Projectleider Ligplaatszekerheid (
Precario)

Mijn uit de hand gelopen hobby is meubels lassen (en smeden) in de werkplaats op mijn woonschip, de MS Kwiek, voormalig kustvaarder in 1926 gebouwd in Groningen. Die heb ik  ruim dertig jaar geleden gekocht en is nooit af. Kan nog steeds varen maar gezien alle regelgeving is de vraag hoe lang nog… Ik heb onderhand veel ervaring op gedaan met corrosie bestrijding op (stalen) schepen (impressed current), want rust roest….

In het dagelijkse leven ben ik consultant als hydrogeoloog/geofysicus wat zoiets is als een moderne wichelroede loper. Voor de WVA heb ik mij verdiept in het dossier precario.

E-mail: michel@woonbootverenigingamsterdam.nl

JOOST VAN WENDEL DE JOODE
Projectleider Kades en verplaatsingen

Samen met mijn gezin zijn wij sinds 6 jaar de trotse eigenaar van ons schip “Drijfveer”. Ik ben reeds 25 jaar in Amsterdam met sloep, roeiend en sinds kort ook steeds vaker zwemmend op of dus in het water te vinden.

In mijn directe omgeving zijn er diverse kademuur projecten van gepland- tot spoedherstel maar ook groenprojecten. De bewoners hebben dan niet altijd de mogelijkheid om een vuist te maken voor hun eigen belangen. Via lokale verenigingen is er al meer slagkracht. De WVA kan deze individuen maar ook die lokale verenigingen voorzien van de juiste ondersteuningen en als aanspreekpunt fungeren voor gemeente op centraal niveau. Aangezien de komende jaren vele kilometers kade vernieuwd dient te worden zal dit onderwerp nog wel even op onze agenda staan.

E-mail: joost@woonbootverenigingamsterdam.nl

JOOST STELTENPOOL
Projectleider Nulmeting & Welstand

Sinds 2007 is Joost waterbewoner in het Oostelijke Haven Gebied.​ Hij is ervaringsdeskundige op het gebied van welstand sinds hij zijn eigen woonschip heeft vervangen en heeft ervaren daar allemaal bij komt kijken.​

Sindsdien is hij dan ook geïnteresseerd in de wondere wereld van bestemmingsplannen, welstand, vergunningen en (ver)bouw van woonschepen.​

E-mail: steltenpool@woonbootverenigingamsterdam.nl 

Communicatieteam

FRISO AARTSE – Webdesigner – redacteur
LIZET BAARS – Nieuwsbrieven – organisatie ledenvergaderingen
CARLA BEEKMAN – Redacteur
INGEBORG MOUT – Facebook