Online ALV

Algemene ledenvergadering over verhoging precario en bezwaarprocedure.