Dossier vernieuwing kades en bruggen

Vernieuwing kades en bruggen

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor in totaal 1800 bruggen en 600 kilometer kade. In het verleden is achterstallig onderhoud ontstaan waardoor kademuren en bruggen in slechte staat verkeren. Zo’n 850 verkeersbruggen en 200 kilometer kademuur worden met voorrang hersteld. Zowel in het historisch centrum als ook de wijken eromheen is onderhoud dringend noodzakelijk.

De opgave is groot en complex en neemt vele jaren in beslag. Verzwakte kademuren worden allereerst gestut met damwanden om verdere verslechtering of zelfs instorting te voorkomen. Daarna wordt een tijdlijn opgesteld en bepaald waar het herstel begint en wat de omvang van het werk is. Voor woonboten en woonschepen die aan een betroffen kade liggen, kunnen de gevolgen ingrijpend zijn. Wellicht komen ze voor langere tijd aan een damwand te liggen, waarna ze mogelijk nog tijdelijk verplaatst worden ten tijde van het herstel.

De woonbootvereniging Amsterdam is in nauw contact met de projectorganisatie van de gemeente Amsterdam en heeft zitting in een overlegplatform met de gemeente en andere betrokken partijen. De vereniging is derhalve snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en is het ook mogelijk de zorgen en belangen van betroffen waterbewoners onder de aandacht te brengen en gezamenlijk naar passende oplossingen te zoeken.

Nieuws over vernieuwing kades en bruggen