Dossier precario

Precario

Precariobelasting is de gemeentelijke belasting die betaald moet worden voor het hebben van voorwerpen op, boven of in gemeenschappelijke grond of op, in of onder openbaar water.

Precariorecht is het recht op het hebben van voorwerpen op, boven of in bovengenoemde openbare ruimte zolang de eigenaar dat toestaat.

In Amsterdam betalen de meeste waterbewoners precario (beter bekend als liggeld) voor het gebruik van het openbare water zolang de eigenaar – in dit geval de gemeente Amsterdam – dat toestaat. Een ligplaatsvergunning is dus eigendom van de gemeente en wordt voor onbepaalde tijd afgegeven. Zodra de eigenaar van een woonboot besluit deze te vervangen, te verplaatsen of te verkopen moet er een nieuwe ligplaatsvergunning op naam worden aangevraagd waarover de gemeente in principe het laatste woord heeft.

Tot nu toe zijn geen grote problemen ontstaan. Maar als het bestemmingsplan wordt gewijzigd of regels over de maatvoering en welstand veranderen, is het verkrijgen van een ligplaatsvergunning niet meer vanzelfsprekend.

Over de hoogte van de Amsterdamse precario is inmiddels veel te doen. Nadat de precariobelasting jarenlang alleen geïndexeerd is, is in 2020 een enorme verhoging doorgevoerd wat voor sommige waterbewoners tot bijna een verdubbeling van het liggeld betekende. De verwachting is dat het liggeld ook in de komende jaren blijft stijgen. Hierdoor dreigt een deel van de Amsterdamse waterbewoners in de financiële problemen te raken.

De Woonbootvereniging Amsterdam volgt de ontwikkelingen op de voet, spreekt in bij raadscommissies, informeert gemeenteraadsleden over de problematiek,  genereert media-aandacht en zet zich met al deze en andere acties in om waterwonen in Amsterdam betaalbaar te houden.

Nieuws over precario