Dossier Nulmeting

Nulmeting

Afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam een zogenaamde nulmeeting uitgevoerd op nagenoeg alle woonboten in Amsterdam om de exacte maatvoering vast te stellen.

Voor verbouw, nieuwbouw of verplaatsing van een woonboot is een WABO omgevingsvergunning nodig. Wanneer de woonboot echter niet voldoet aan de gestelde maatvoeringseisen zoals die op de ligplaatsvergunning of in het bestemmingsplan vermeld zijn, bestaat geen automatisch recht op een WABO omgevingsvergunning. In dat geval wordt gekeken naar de zogenoemde nulmeting die de gemeente op alle woonboten in de stad heeft uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten van die meting wordt bepaald wat wel en niet mag bij verbouw, nieuwbouw of verplaatsing.

Van een flink aantal nulmetingen is inmiddels bekend dat de metingen niet geheel kloppen met de werkelijke maten van de woonboot. In de meeste gevallen zullen kleinere afwijkingen geen invloed hebben op het verkrijgen van een WABO omgevingsvergunning, maar bij grotere afwijkingen kan dit wel degelijk een rol gaan spelen, wat dan weer invloed kan hebben bij verbouw, nieuwbouw, verplaatsing of zelfs verkoop. Alle reden voor woonbootvereniging Amsterdam de ontwikkelingen rond de nulmeting te volgen en waar mogelijk bij te sturen.

Nieuws over nulmeting