Dossier duurzaamheid

Duurzaam waterwonen

Waar de verduurzaming van huizen bij nieuwbouw en bestaande bouw alle aandacht heeft, staat het verduurzamen van woonboten nog in de kinderschoenen. Bij nieuw gebouwde woonboten is inmiddels al wel vaak rekening gehouden met isolatie, schone energie en energiebesparing. Voor de oudere woonboten is dit een behoorlijke opgave. Omdat een aantal voorbeelden van duurzaam waterwonen wel te vinden zijn in de stad besloten een aantal Amsterdamse waterbewoners in het kader van de Nationale Duurzame Huizenroute ook woonboten bij deze route te betrekken. De voorafgaande informatieve bijeenkomst werd bezocht door zo’n honderd belangstellenden. Daarmee staat het onderwerp ‘duurzaamheid’ nu vast op de agenda van woonbootvereniging Amsterdam en worden relevante ontwikkelingen op de voet gevolgd.

Maar dat niet alleen, de woonbootvereniging Amsterdam heeft subsidie gekregen van de gemeente Amsterdam om een speciaal programma voor woonboten te ontwikkelen zodat ook waterbewoners in de stad hun boten verder kunnen verduurzamen.

Samenwerkingen aangaan met andere deelverenigingen, kennis vergaren en verspreiden over het verduurzamen van woonboten én het daadwerkelijk stimuleren en (laten) adviseren van woonbooteigenaren in de stad is het uiteindelijke doel.

Nieuws over duurzaamheid