Dossier bestemmingsplan

Bestemmingsplan

De ‘wet verduidelijking voorschriften woonboten’ die op 1 januari 2018 van kracht werd, is een technisch beschrijving waaraan de (nieuw)bouw van een woonark of schip moet voldoen om in Amsterdam een WABO omgevingsvergunning te krijgen.

Voor de gemeente Amsterdam is deze wet aanleiding geweest om een paraplubestemmingsplan vast te stellen, waarin bouwregels voor alle woonboten in de stad zijn opgenomen. In de meeste bestaande bestemmingsplannen komen die bouwregels namelijk niet voor. Dit leidt ertoe dat elke vergunningaanvraag voor vervanging of verbouwing van een woonboot moet worden aangemerkt als een verzoek tot afwijking van een bestemmingsplan. Dit is een lange procedure van 8 tot 14 weken met relatief hoge kosten. Dit paraplubestemmingsplan Drijvende Bouwwerken voorkomt dat en is bedoeld om waterbewoners tegemoet te komen.

Het paraplubestemmingsplan kent voor woonbooteigenaren veel haken en ogen en is een dossier dat daarom nauwlettend gevolgd wordt door woonbootvereniging Amsterdam.

Nieuws over bestemmingsplannen