Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, garandeert de beheerder van deze website niet dat informatie compleet is en dat de verstrekte gegevens vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie.

Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie op deze website, is dat geheel voor eigen risico.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. De site is uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.